Ik wil me aanmelden!
Meld me aan!

Ieder jaar verwelkomt de opleiding Hotel en Facility Management de nieuwe studenten. De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle gasten die op welke manier dan ook mee doen aan de InterSib. Bij deelname aan de InterSib ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemeen
1.1 Aanmelden is alleen toegestaan als je gaat studeren aan een van de opleidingen die deelnemen aan deze introductie; daarnaast moet de deelnemer geregistreerd staan bij de Breda University of Applied Sciences voor deze specifieke opleiding.

1.2 De kosten om deel te nemen aan de introductie bedragen €135,-. Zonder registratie kan er niet deelgenomen worden.

1.3 Veiligheid staat altijd op nummer 1 tijdens de alle activiteiten van de introductie dagen. Daarom moeten instructies van het personeel en het InterSib Comité altijd opgevolgd worden. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de vereiste waakzaamheid en veiligheid in acht neemt en respecteert.

1.4 Indien een deelnemer een situatie constateert die tot onveiligheid kan leiden, dient hij dit te melden bij een lid van het InterSib Comité.

1.5 Deelnemers die speciale medische behoeften hebben, dienen dit vooraf te melden bij het InterSib Comité. Dit kan via het inschrijfformulier.

1.6 Het InterSib-comité zal ervoor zorgen dat het noodplan goed wordt gecommuniceerd met alle personeelsleden.

1.7 Deelnemers zijn verplicht het programma te volgen; het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming de intro te verlaten. De InterSib vindt plaats op de Warande in Oosterhout en in het centrum van Breda. Het is niet toegestaan zonder toestemming het terrein te verlaten. Indien een deelnemer ervoor kiest zich niet aan deze regels te houden, zal de deelnemer van de InterSib worden verwijderd.

1.8 Door een deelnemer toegebrachte schade aan gehuurde middelen, het gebouw of persoonlijke bezittingen van anderen zullen aan de deelnemer in rekening moeten worden gebracht.

1.9 Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. BUas is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bijwonen van de InterSib. Hieronder valt ook eventuele gehoorschade.

1.10 BUas/Warande is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of eigendommen van bezoekers.

1.11 BUas/Warande is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen eigendommen van bezoekers.

1.12 Het InterSib Comité heeft het recht om de InterSib ter allen tijden te annuleren of te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Fotografie en film
2.1 Door deelname aan de introductie gaat de deelnemer akkoord met het feit dat er tijdens de introductiedagen foto’s en video’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor publicaties.

Drugs en alcohol
3.1 Gebruik, bezit en handel in drugs is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om eigen alcohol mee te nemen naar de introductie. Mocht het zo zijn dat dit wordt geconstateerd, dan wordt u per direct van de introductie verwijderd.

3.2 Roken is alleen toegestaan op de hiervoor aangewezen plekken.

3.3 Het is niet toegestaan voor deelnemers jonger dan 18 jaar om alcohol te kopen, te ontvangen of te consumeren. Ook het doorgeven van drank aan minderjarigen is niet toegestaan. Als deze regel niet wordt nageleefd, zullen ernstige gevolgen volgen.

Communicatie
4.1 Voorafgaand aan de InterSib wordt er een Whatsapp-groep aangemaakt met je klas je mommy/daddy. Door akkoord te gaan met de voorwaarden geef je het InterSib Comité toestemming om je telefoonnummer hiervoor te gebruiken.

Kleding
Voor alle gasten aanwezig op de InterSib gelden de volgende regels rondom kleding:

5.1 Het is niet toegestaan kleding te dragen die een sorority, fraternity of studentenvereniging vertegenwoordigt, die niet bijdraagt aan de InterSib of het contract niet heeft ondertekend.

5.2 Het is niet toegestaan kleding te dragen die een bar vertegenwoordigt en op dat moment niet bijdraagt aan de InterSib.

5.3 Er moet gepaste kleding gedragen worden.